4 วิธีสร้างความงามจากภายในตัวเราเอง

วิธีสร้างความงามจากภายในตัวเราเอง

ความงามตามธรรมชาติของคนเรานั้น ได้รับการสรรเสริญและยกย่องมาตั้งแต่ยุคสมัยแห่งจักรวรรดิกรีกและโรมันเรืองอำนาจ ดังจะเห็นได้จากประติมากรรมที่เน้นถึงเรือนร่างที่สวยงามของกล้ามเนื้อเป็นมัด ๆ ของผู้ชาย รวมถึงส่วนโค้งเว้าของอิสตรีที่ดึงดูดสายตาเป็นอย่างยิ่ง

ความงาม จึงเป็นเรื่องที่ผูกพันอยู่ในความคิดของคนเราทุกเมื่อเชื่อวัน เพราะคงไม่มีใครไม่ส่องกระจกอย่างแน่นอน เรียกสั้น ๆ ว่าเสื้อผ้าหน้าผมจะต้องอยู่ในความเรียบร้อยและสวยงาม ทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นใจของตนเอง รวมถึงการได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้างด้วย ด้วยการรู้ในความต้องการนี้ของคนเรา ก็มีหลายธุรกิจที่เฟื่องฟูและสร้างรายได้มหาศาลจากการที่คนเราต้องการเสริมความงามให้มากขึ้น เช่น การศัลยกรรม การรักษาและบำรุงผิวพรรณ การปลูกผม หนวด เครา และคิ้ว รวมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับต่าง ๆ ที่สวยงามและดูดเงินออกจากกระเป๋าคนได้อย่างง่ายดาย

แต่ก็ยังมีวิธีสร้างความงามด้วยราคาประหยัดแบบพอเพียง สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง และเป็นความงามที่ยั่งยืนมากที่สุด เป็นความงามตลอดชีวิตหากได้ทำตามข้อแนะนำดังนี้

ทัศนคติ

ความงามจากทัศนคติ ก็คือการมีจิตใจและทรรศนะที่ยึดหลักของความเมตตากรุณาต่อ คน สัตว์ สิ่งของ นั่นเอง ถ้าจิตใจดีเข้าใจโลกและเรื่องราว จะเป็นคนที่ยิ้มเก่ง โกรธยาก และอ่อนโยน เข้าใจคนอื่น รักหมารักแมว ใช้ของจะหยิบ จับ วาง ก็รู้คุณค่า ไม่วางของหรือโยนสิ่งของกระแทกกระทั้น ถ้าเป็นสตรีก็เรียกว่างามสรรพทั้งรูปและกิริยามารยาท หากมีทัศนคติที่ดีก็จะสะท้อนออกมาผ่านใบหน้า กิริยา และท่าทาง หรือเรียกรวมกันว่าเป็นบุคลิกลักษณะเด่นที่ทำให้มองแล้วรู้ทันทีว่าบุคคลนี้มีความงามที่แท้จริงหรือไม่

อาหารการกิน

คนเราจะเป็นดั่งสิ่งที่กินและดื่มเข้าไป หลายคนคิดจะลดน้ำหนักและปรารถนารูปร่างที่ดี แต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะกินอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันจากเนื้อสัตว์ เครื่องดื่มทั้งอัดลมและธรรมดาที่มีรสชาติหวานหอม อาหารหวาน เบเกอรี่เค้กต่าง ๆ ที่กินเข้าไปล้วนมีผลต่อสภาพร่างกายทั้งนั้น ทั้งทำให้รูปร่างทรุดโทรมลง อ้วนขึ้น มีไขมันส่วนเกิน อีกทั้งยังส่งผลต่อระบบหลอดเลือดและสุขภาพองค์รวม และแน่นอนย่อมมีผลต่อสภาพอารมณ์ในอีกทางหนึ่ง การจะสร้างความงามจากภายในจึงต้องพิจารณาเลือกกินแต่ของที่มีประโยชน์เท่านั้น มีภาษิตจีนบทหนึ่งว่า “ของมีพิษ ห้ามกิน” คำแนะนำนำสั้น ๆ แต่เรียบง่าย ใครทำได้ก็รอรับผลดีแน่นอน

การดูแลตัวเอง

ในที่นี้คือการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ได้แก่ ความสะอาดของห้องนอน บ้าน ห้องน้ำ เสื้อผ้า รวมไปถึงการบริหารเวลาทำงาน เวลาเรียน เวลาพักผ่อนที่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เช่น การเล่นกีฬากลางแจ้งที่เสี่ยงภัย เมื่อคนเราได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่สมบูรณ์ ก็จะทำให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใสเบิกบาน นำมาสู่ความงามที่มองเห็นได้ ตรงกันข้าม ถ้าห้องรก เสื้อผ้าเก่าขาดไม่เรียบร้อย ก็จะทำให้สูญเสียความมั่นใจ หน้าตาย่อมไม่มีสง่าราศี

การพัฒนาบุคลิกภาพ

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ หลายคนแม้เบ้าหน้าสวยหล่อ แต่ท่าทางการเดิน การนั่ง พูดจา กลับสู้คนที่สวยหล่อแบบธรรมดา ๆ แต่มีบุคลิกท่วงท่าสง่างามไม่ได้ ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพนี้มีการเรียนการสอนกันจริงจัง ทั้งการเดิน นั่ง ทำงาน พูดคุยเจรจา มารยาทบนโต๊ะอาหาร และการแต่งกาย สิ่งเหล่านี้สามารถเสริมความงามได้อย่างเห็นผลชัดเจน

หากพัฒนาความงามจากภายในได้แล้ว จะกลายเป็นความเคยชินและนิสัยดีที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต เป็นความงามที่น่าภาคภูมิใจและเป็นที่เลื่อมใสชื่นชมจากบุคคลรอบข้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเสริมความงามราคาแพง

ทรรศนะที่ยึดหลักของความเมตตา