4 เหตุผล เสื้อผ้าอาเซียนสร้างความงามให้กับคนไทยอย่างไรบ้าง

4 เหตุผล เสื้อผ้าอาเซียนสร้างความงามให้กับคนไทยอย่างไรบ้าง

“เสื้อผ้าลายอาเซียน” ยอดนิยม คือ สินค้าแบรนด์หนึ่งของประเทศไทยที่ขึ้นชื่อ เนื่องจากได้สร้างความงามให้กับผู้สวมใส่ ดูสวยงามมีเอกลักษณ์ซึ่งหาไม่ได้จากเสื้อผ้าทั่วไป ด้วยเหตุนี้ เราจึงมาบอก 4 เหตุผลที่เสื้อผ้าอาเซียนกลายเป็นที่นิยม เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังสรรหาเสื้อผ้าอาเซียนมาเก็บไว้เป็นคอลเลคชั่นสำหรับสวมใส่ตามโอกาสต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมความงามและบุคลิกภาพได้ดียิ่ง

1.มีลวดลายการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก

ประเทศที่รวมกลุ่มมีทั้งหมด 10 ประเทศ คือ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ กัมพูชา บรูไน เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม เป็นลวดลายที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันในด้านการปกครอง ความมั่งคง รายได้รายจ่าย ด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้กับประชาชนได้ทำความรู้จักแต่ละประเทศ

2.มีลวดลายความงามของธงอาเซียนและสีที่พร้อมกับความหมาย

เสื้อผ้าไทยลายอาเซียน ประกอบด้วยรูปภาพธงซึ่งมีทั้งหมด 4 สีพร้อมความหมายดี ๆ ได้แก่ สีน้ำเงิน บ่งบอกว่าจงมีสันติภาพ สีแดง บ่งบอกว่าจงมีความกล้าหาญ สีขาว บ่งบอกว่าจงมีความบริสุทธิ์ สีเหลือง บ่งบอกว่าจงมีความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีภาพดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลางของธงอย่างสวยงาม แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ในการรวมกลุ่มสมาชิกแต่ละประเทศอีกด้วย

3.มีลวดลายสัญลักษณ์รวงข้าว

ลวดลายธงอาเซียนที่อยู่บนเสื้อผ้านั้น ประกอบด้วยลวดลายรวงข้าวสีเหลือง ซึ่งมีทั้งหมดถึง 10 ต้น อย่างงดงามพร้อมความหมายที่ยอดเยี่ยม กล่าวคือ การสร้างมิตรภาพให้เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเป็นความหมายที่ปลุกพลังใจให้กับกลุ่มสมาชิกของแต่ละประเทศได้ดี ทำให้อาเซียนเป็นที่จดจำให้กับผู้คนทั้งภูมิภาคและทั่วโลก จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ได้ผลิตเสื้อแบรนด์อาเซียนขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอาเซียนมากขึ้น

4.มีลวดลายความเป็นไทย

เสื้อผ้าไทยลายอาเซียนนั้น เมื่อสังเกตในรายละเอียดจะพบว่ามีลวดลายไทยผสมผสานอยู่ด้วย ซึ่งลวดลายไทยนี้เกิดจากการสืบเนื่องต่อจากสมัยโบราณ ตั้งแต่การเขียนลวดลายไทยบนเรือนร่างเพื่อความสวยความงามและได้พัฒนาเป็นการเขียนลวดลายบนภาชนะต่าง ๆ จากนั้นก็ได้ตกทอดมาจนถึงในยุคนี้ ด้วยการปรับประยุกต์มาใช้กับเสื้อผ้าในรูปแบบที่ทันสมัยให้เราได้เห็นและสวมใส่กัน ถือว่าเป็นการรักษาหรืออนุรักษ์ความเป็นไทยให้อยู่ได้อย่างยาวนานจนรุ่นลูกหลานในอนาคตข้างหน้าสืบต่อไป

“เสื้อผ้าลายอาเซียน” ยอดนิยม งดงามอย่างไทย มีลักษณะโดดเด่น ความงามที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสทุกวัน โดยเฉพาะในวันสำคัญคือวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันอาเซียน ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะเราคือประชากรคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการแสดงให้เห็นถึงการสร้างพันธไมตรีที่ดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนั่นเอง